Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τις Σελίδες στο Facebook

1. Εισαγωγή

Η ΦΑΡΚΟΜ (FARCOM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ σας ευχαριστεί για την επίσκεψη σας στην σελίδα μας στο Facebook (εφεξής «σελίδα» ή «fanpage») και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της επεξεργασίας τους είναι σημαντικό μέλημα για εμάς. Επεξεργαζόμαστε με εμπιστευτικότητα και μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας (fanpage). Για τον λόγο αυτό επιθυμούμε να γνωρίζετε τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή ενδεχομένως γνωστοποιούμε πληροφορίες σας.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας και πολιτική απορρήτου / δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας «ΦΑΡΚΟΜ (FARCOM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά την λήψη ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους επισκέπτες της σελίδας μας με την βοήθεια του εργαλείου Facebook Insight, γι΄αυτά είμαστε υπεύθυνοι από κοινού με την Facebook Ireland Ltd ως υπεύθυνοι επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

Η χρήση της «σελίδας» μας, οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Facebook, που δεν περιορίζεται μόνο στην επιλογή “Site-Insights”. Στο βαθμό αυτό, (ιδίως σε σχέση με την τεχνική δυνατότητα χρήσης της παρούσας «σελίδας») παραπέμπουμε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Facebook στο https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Σε περίπτωση που η σελίδα μας συνδεθεί με άλλες ιστοσελίδες ή διαδικτυακό περιεχόμενο, ισχύουν αντίστοιχα οι δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των υπηρεσιών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ως προς τον τρόπο που προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στο e-mail: [email protected]

3. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Facebook

To Facebook επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας (fanpage). Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που η Facebook επεξεργάζεται και ως προς τα δικαιώματα που έχετε έναντι της Facebook για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Δεν ασκούμε καμία επιρροή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Facebook.

Επιλογές ρύθμισης και στατιστικά δεδομένα

Το Facebook μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στην σελίδα μας και μας παρέχει πρόσβαση στα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

  • Μπορούμε να επιλέξουμε την ομάδα – στόχο (target group) στην οποία απευθύνεται η σελίδα μας στο Facebook και κάθε ανάρτηση μας που δημοσιεύεται στην σελίδα μας. Οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται με βάση γενικές παραμέτρους (π.χ. ηλικιακή ομάδα, γλώσσα, περιοχή, ενδιαφέροντα), οι οποίες μας επιτρέπουν να κοινοποιούμε το περιεχόμενο της σελίδας μας σε συγκεκριμένες ομάδες. Δεν είναι δυνατό να απευθυνόμαστε ή να προσδιορίζουμε μεμονωμένα πρόσωπα βάσει των προσαρμογών των ρυθμίσεων που το Facebook μας επιτρέπει.
  • Το Facebook μας παρέχει πρόσβαση σε στατιστικές αναλύσεις οι οποίες μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση της σελίδας μας. Οι αναλύσεις στις οποίες έχουμε πρόσβαση δεν μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τις συνήθειες περιήγησης συγκεκριμένων προσώπων. Έχουμε μόνο πρόσβαση σε συγκεντρωτικά δεδομένα (όπως ο αριθμός των επισκέψεων, ο αριθμός των Likes, ο αριθμός των ακόλουθων (followers), τόπος καταγωγής, ηλικιακή ομάδα, γένος) τα οποία μας παρέχουν πληροφορίες για τους πελάτες μας και την χρήση της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα στατιστικά δεδομένα που παρέχονται από το Facebook, παρακαλώ ανατρέξτε στον σύνδεσμο https://de-de.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Δεν μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Facebook με κανέναν άλλο τρόπο. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με σκοπό να δημοσιεύουμε κείμενα στην σελίδα μας τα οποία απευθύνονται στην κατάλληλη ομάδα – στόχο (target group) και να καταλαβαίνουμε καλύτερα την χρήση της σελίδας μας ώστε να την βελτιώνουμε.

Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο Facebook. Όταν μας στείλετε ένα μήνυμα στο Facebook, θα λάβουμε τα ακόλουθα δεδομένα από το Facebook:

  • Εισερχόμενα μηνύματα
  • Όνομα
  • Εικόνα προφίλ
  • Συνημμένα
  • Φωνητικά μηνύματα

Η χρήση αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε το ερώτημά σας και να σας προσφέρουμε υποστήριξη (για παράδειγμα, μέσω της σελίδας fanpage μας μπορείτε να μας στείλετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, τα οποία θα απαντήσουμε στη συνέχεια). Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα δεδομένα σε μια συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται η σελίδα μας. Από αυτή την άποψη, μπορούμε να αναλύσουμε ποιες ομάδες προσώπων (π.χ. τελικοί πελάτες, ιδιώτες) χρησιμοποιούν τα κανάλια επικοινωνίας που προσφέρονται στη σελίδα, σε ποιες χώρες και σε ποια γλώσσα. Τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται το αργότερο εντός 3 μηνών από την παραλαβή του μηνύματός σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το νόμιμο συμφέρον μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR) ή, ενδεχομένως, υφιστάμενη συμβατική σχέση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR). Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία, συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας.

Τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Facebook επεξεργάζονται επίσης από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται τα δεδομένα στο Facebook, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook που αναφέρεται παραπάνω.

Κληρώσεις και λοιποί διαγωνισμοί

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κάνουμε κληρώσεις και άλλους διαγωνισμούς στην «σελίδα» μας. Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θα σας ζητήσουμε να παρέχετε στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας (π.χ. όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ., περαιτέρω πληροφορίες μπορεί να είναι απαραίτητες για κάποιο διαγωνισμό, όπως απάντηση σε ερώτηση). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να πραγματοποιήσουμε αποτελεσματικά τις κληρώσεις ή τους διαγωνισμούς και αν είναι απαραίτητο για έννομη προστασία ή ανίχνευση τυχόν κατάχρησης.

Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στους όρους συμμετοχής κάθε κλήρωσης/διαγωνισμού. Αν μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας όταν συμμετείχατε στην κλήρωση/διαγωνισμό, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για τους σκοπούς που αναγράφονται στην δήλωση συγκατάθεσης.

4. Περαιτέρω πληροφορίες και δικαιώματα σας

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και των δικαιωμάτων σας, παρακαλώ ανατρέξτε στον σύνδεσμο μας για την Πολιτική Απορρήτου. Εκεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά ή επιθυμείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

5. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έκδοση της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων 01.03.2023

Η εξέλιξη της «σελίδας» μας ενδέχεται να επιδρά στον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, σας προτρέπουμε να επισκέπτεσθε την «σελίδα» μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με πιθανές ενημερώσεις της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.